Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden (PDF)

ALGEMENE VOORWAARDEN
De Krachten Gebundeld voor Gezond Leven!

Aanbieder
De aanbieders van de producten De Krachten Gebundeld voor Gezond Leven met daarbij horende Website, zijn de Hanze, RadboudUMC Nijmegen, ErasmusMC Rotterdam en Rijksuniversiteit Groningen.

Producten De Krachten Gebundeld
Het geheel van de omgevingsscan en het leertraject, inclusief daarbij behorende informatie en materialen, zoals aangeboden op de Website. De training ‘Gedragsverandering richting gezonder leven’ is sinds 2024 toegevoegd aan de website, deze training is officieel geen onderdeel van De Krachten Gebundeld. De Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden zijn wel op deze training van toepassing.

Uitvoerder
De persoon die zich heeft aangemeld via de Website en gebruik maakt van de producten.

Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden De Krachten Gebundeld voor Gezond Leven. Website www.dekrachtengebundeld.nl.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Door aanmelding op de Website gaat de persoon akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden.

2. De producten op de website van De Krachten Gebundeld zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen enkel worden gebruikt met inachtneming van deze Voorwaarden.

3. De persoon zal de producten gebruiken in conformiteit met de beschrijving in de handleidingen, of andere aanwijzingen als vermeld op de Website, en onder vermelding van de naam van de producten.

4. Het is niet toegestaan wijzigingen aan de producten op de website van De Krachten Gebundeld aan te brengen en/of de producten onder een andere naam te gebruiken.

5. De producten zijn voor de volgende contexten ontwikkeld en afgestemd: zorginstellingen voor mensen met een lichte, matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, het MBO en HBO onderwijs. Bij gebruik in andere contexten dient men hier rekening mee te houden.

6. De persoon mag de materialen die binnen de producten worden verstrekt enkel verveelvoudigen, openbaar maken en aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van de doeleinden als beschreven onder punt 5.

7. Aanbieder biedt geen garanties omtrent (ongestoorde, dan wel voortdurende) toegang tot de Website of de producten, noch het up to date houden van de Website of de producten.

8. Aanbieder kan, om hem moverende redenen, te allen tijde de toegang tot de Website en/of de producten staken, beperken of tijdelijk onderbreken.

9. Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de producten op de website van De Krachten Gebundeld of de Website.

10. De producten op de website van De Krachten Gebundeld mogen alleen gratis via de Website worden aangeboden. De producten mogen op geen enkele manier verkocht worden.

11. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.