Over het project

‘De Krachten Gebundeld’ gaat over het ondersteunen van gezonde voeding en beweging voor mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VB). Het project is uitgevoerd door een onderzoeksnetwerk van vier Nederlandse onderzoeksgroepen, 19 zorgorganisaties, en 5 kennisnetwerkpartners. Tussen 2017 en 2021 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met mensen met een VB en praktijkprofessionals. De onderzoeken hebben kennis en producten opgeleverd die helpen bij het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving.

1) Een leertraject voor professionele begeleiders binnen de praktijk.
2) Een omgevingsscan; een hulpmiddel, waarmee sociale, fysieke en beleidskenmerken van de omgeving die een gezonde leefstijl stimuleren, in kaart worden gebracht.