Over het project

‘De Krachten Gebundeld’ gaat over het ondersteunen van gezonde voeding en beweging voor mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VB). Het project is uitgevoerd door een onderzoeksnetwerk van vier Nederlandse onderzoeksgroepen, 19 zorgorganisaties, en 5 kennisnetwerkpartners. Tussen 2017 en 2021 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met mensen met een VB en praktijkprofessionals. De onderzoeken hebben kennis en producten opgeleverd die helpen bij het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving.

1) Een leertraject voor professionele begeleiders binnen de praktijk.
2) Een omgevingsscan; een hulpmiddel, waarmee sociale, fysieke en beleidskenmerken van de omgeving die een gezonde leefstijl stimuleren, in kaart worden gebracht.

Meer informatie:
-Het wetenschappelijk rapport voor beleid en overheden
Dit rapport bevat een bundeling van inzichten die uit de wetenschappelijke onderzoeken van ‘De Krachten Gebundeld’ naar voren komen. Ook worden richtinggevende conclusies, implicaties en aanbevelingen voor praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid gegeven. 
-Het procesrapport over de implementatie van de producten
Dit rapport bevat een overzicht van successen, knelpunten en aanbevelingen voor implementatie van de producten in de praktijk.