Over het project

‘De Krachten Gebundeld’ gaat over het ondersteunen van gezonde voeding en beweging voor mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VB). Het project is uitgevoerd door een onderzoeksnetwerk van vier Nederlandse onderzoeksgroepen, 19 zorgorganisaties, en 5 kennisnetwerkpartners. Tussen 2017 en 2021 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met mensen met een VB en praktijkprofessionals. De onderzoeken hebben kennis en producten opgeleverd die helpen bij het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving.

1) Een omgevingsscan; een hulpmiddel, waarmee sociale, fysieke en beleidskenmerken van de omgeving die een gezonde leefstijl stimuleren, in kaart worden gebracht.
2) Een leertraject voor professionele begeleiders binnen de praktijk.

In 2024 is de training ‘Gedragsverandering richting gezonder leven’ toegevoegd aan de website. Dit is officieel geen onderdeel van De Krachten Gebundeld. De training richt zich op begeleiders, richting gedragsverandering voor mensen met LVB. De training is ontwikkeld binnen het onderzoek van Willems (2019).

Meer informatie:
– Wetenschappelijk rapport voor beleid en overheden
Dit rapport bevat een bundeling van inzichten die uit de wetenschappelijke onderzoeken van ‘De Krachten Gebundeld’ naar voren komen. Ook worden richtinggevende conclusies, implicaties en aanbevelingen voor praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid gegeven. 
– Procesrapport over de implementatie van de producten
Dit rapport bevat een overzicht van successen, knelpunten en aanbevelingen voor implementatie van de producten van De Krachten Gebundeld in de praktijk.