Ondersteunen bij gezonde voeding en beweging.

Met voldoende bewegen en gezonde voeding zit je lekker in je vel en zorg je goed voor je gezondheid en je lichaam. Om gezond te leven hebben mensen met een matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking (VB) een ondersteunende omgeving nodig.

De producten van het project De Krachten Gebundeld helpen bij het creëren van een gezonde omgeving die een gezonde leefstijl van mensen met VB ondersteunt.

Wil je de producten implementeren? Klik dan op de knop hieronder en lees de aanbevelingen in het procesrapport.

Lees meer over het project
Illustration of two people

De e-learning is voor begeleiders die kennis willen opdoen over het ondersteunen van voldoende bewegen en gezonde voeding. Het is een voorbereiding op de drie teambijeenkomsten.

Start direct online of download het implementatie pakket voor in je eigen leeromgeving.

Er zijn handleidingen voor de teambijeenkomsten voor begeleiders van een woon- of dagbestedingslocatie. In de 3 bijeenkomsten komen verschillende thema's aan bod.

Na de bijeenkomsten krijgen begeleiders toepassingsopdrachten mee om de opgedane kennis te gebruiken voor verbeteringen in de praktijk.


Handige tools om in de dagelijkse begeleiding in te zetten. Deze helpen om de opgedane kennis uit de teambijeenkomsten en e-learning toe te passen in de dagelijkse praktijk.


Leertraject

Praktijkproducten voor het ondersteunen van een gezonde leefstijl!

Bij dit project hoort een leertraject voor MBO- en HBO geschoolde professionele begeleiders van mensen met een VB. Het bestaat uit verschillende, op individuele behoeften afgestemde leerinterventies

Met het leertraject:

  • Doe je kennis op over het ondersteunen van gezonde voeding en beweging, en hoe je gezond gedrag kunt stimuleren.
  • Leer je als team over overtuigingen als professional en autonomie van mensen met VB.
  • Leer je over het belang van sociale factoren en hoe de omgeving gezond leven kan ondersteunen.

Omgevingsscan

Samen werken aan een locatie die een gezonde leefstijl stimuleert!

Met de omgevingsscan breng je in kaart hoe cliënten op jouw locatie ondersteund worden bij gezond leven. Samen vul je de vragenlijst in. De samenvatting en het actiegesprek helpen om een plan op te stellen voor jouw locatie.

Met de omgevingsscan:

  • Mensen met VB, cliëntvertegenwoordigers, begeleiders en teamleiders vullen de vragenlijst gezonde leefomgeving in. Zie voor onderwerpen het document ‘Thema’s omgevingsscan’.
  • Jullie ontvangen een samenvatting en infographic. Dit geeft een overzicht van wat nu al helpt en waar kansen liggen voor een gezondere omgeving. Klik hiernaast om voorbeelden van deze documenten te bekijken.
  • De handleiding actiegesprek helpt om met betrokkenen van een locatie een actieplan op te stellen.

Veelgestelde vragen

De software van de omgevingsscan maakt per locatie automatisch een samenvatting. Deze kan de persoon die het locatie-account heeft aangemaakt downloaden als iedereen de omgevingsscan heeft ingevuld. De infographic en samenvatting helpen als geheugensteun waar je allemaal gebruik van kan maken op de locatie. Ook kan het helpen in gesprekken over waar jullie veranderingen in willen aanbrengen.

Samen kunnen jullie een goed overzicht maken van wat er op de locatie is. Ook is het belangrijk dat iedereen zijn/haar mening kan geven over de hulpmiddelen die er nu zijn en wensen voor de toekomst kan aangeven. Zo krijgen jullie een overzicht waarmee jullie gezamenlijk kunnen bepalen wat jullie willen veranderen.

Nee. In het begin vul je in voor wat voor locatie je de vragenlijst invult en wie je bent (client, cliëntvertegenwoordiger, of begeleider). Op basis daarvan krijg je vragen gericht op jouw situatie. Cliënten krijgen minder vragen, ze krijgen de vragen over financiën en beleid niet.

De vragen zijn zo ontwikkeld dat mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking de vragenlijst kunnen invullen met ondersteuning van een begeleider.  Om ook het perspectief mee te nemen van cliënten die de vragen niet kunnen beantwoorden kan iemand de vragen beantwoorden die hem/haar goed kent. Denk aan een familielid, vrijwilliger of begeleider die zowel de cliënt als locatie goed kent.

 

Begeleiders van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking die hulp willen bij het stimuleren van gezonde voeding en beweging.

Het doel van de cursus is: het ondersteunen van begeleiders om mensen met een matige tot zeer ernstige VB te kunnen helpen bij beweging en gezonde voeding. Met de cursus wordt de deskundigheid en motivatie van begeleiders verbeterd. Samen met het team wordt gekeken waar de aandachtspunten liggen om mee aan de slag te gaan.

De cursus bestaat uit twee delen: een e-learning en 3 cursusbijeenkomsten met het team van begeleiders. Aanvullend zijn er toepassingsopdrachten en praktijktools om het geleerde toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Het advies is om de cursus te geven met twee trainers die ervaring hebben. Hierbij is het goed dat één trainer bekend is met de groep begeleiders en mensen met VB (bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, fysiotherapeut, of diëtist). De andere trainer kan meer het proces van de bijeenkomsten begeleiden.

Nee, in de e-learning en de cursusbijeenkomsten kunnen begeleiders en trainers aansluiten bij hun eigen dagelijkse zorgpraktijk.

Mensen met VB worden vaak ondersteund door een team van verschillende begeleiders, daarom zijn de cursusbijeenkomsten samen met het team.

De cursus is gemaakt binnen het onderzoeksproject ‘De Krachten Gebundeld’ en is tot stand gekomen in samenwerking met begeleiders, mensen met VB, experts (fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, diëtisten, logopedisten, gedragswetenschappers) en onderwijsontwikkelaars. Vooraf aan de cursus is aan begeleiders gevraagd wat zij nodig hebben in de ondersteuning op de werkvloer, op basis hiervan is de inhoud van de cursus gemaakt.

Laat je bijpraten door collega’s die wel bij de cursusbijeenkomst waren en overleg met de trainers wat je verder kunt doen.